Handleiding bij storing

Remeha Avanta code 8

R

Remeha Avanta code 8

Bij een cv-ketel Remeha Avanta code 8 storing geeft het display om en om de code weer.

  • Druk 3 seconden op de R toets.

Indien de storing nog op het scherm aanwezig is, moet de aard van de storing gezocht worden.

Omschrijving:

Blokkering 8 – Cv-ketel staat in regelstop

De gemeten aanvoer temperatuur t1 is groter dan de gewenste aanvoertemperatuur Tset, de ketel start automatisch opnieuw wanneer de aanvoer temperatuur lager is van de gewenste aanvoertemperatuur.

Handleiding bij storing