Handleiding bij storing

ThermoMaster 3HR

T

Storingscode  Oorzaak  Oplossing
00  Geen storing  Oplossing
 01  Ontsteekfout  Oplossing
 02  Ventilator fout  Oplossing
 03  Geen tacho signaal  Oplossing
 05  Maximaalstoring, te hoge aanvoertemperatuur  Oplossing
 06  Aanvoer NTC fout  Oplossing
 07  Tap NTC fout  Oplossing
 08  Boiler NTC fout bij gebruik van een externe boiler  Oplossing
 09  Waterdruk-sensor kapot of bedrading niet in orde  Oplossing
 10  Retour NTC  Oplossing
 11  Geen signaal op hoofdboard  Oplossing
 12  Geen signaal op user interface  Oplossing
 13  Verkeerde boiler instelling parameter  Oplossing
 14  Aanvoertemperatuur > 95 °C  Oplossing
 15  Fout in stappen motor driewegklep  Oplossing
 16  Foutieve vlamdetectie  Oplossing
 17  Onvoldoende netspanning < 170 V  Oplossing
 18  Fout in user interface  Oplossing
 20  Software niet compatible  Oplossing
 21  Waterdruk systeem te laag  Oplossing
 22  Waterdruk systeem te hoog  Oplossing
 24  Retourtemperatuur > 90 °C  Oplossing
 25  Te snelle stijging aanvoer- temperatuur  Oplossing
 26  Te groot temperatuurs-verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur in cv mode  Oplossing
Handleiding bij storing