Handleiding bij storing

21 Storingscode AWB ThermoMaster 3HR

2
 Storingscode-AWB 3HR  
Storingscode: 21
Fabrikant: AWB
Apparaat: ThermoMaster 3HR
Storing: 2
Code: 2
Omschrijving: Waterdruk systeem te laag.
Oorzaak: Lekkage in de installaltie of Expansievat defect.
Oplossing: Lekkage opsporen (expansievat) en verhelpen.
Onderdeel: Compleet overzicht AWB ThermoMaster 3HR
Handleiding bij storing