Handleiding bij storing

Kombi Kompakt HReco

K

Intergas Kombi Kompakt HReco Storingen

Als de storings LED knippert detecteert de branderautomaat een fout. Op het temperatuur display wordt een storingscode weergegeven. Als de storing is verholpen kan de branderautomaat opnieuw gestart worden: Druk op de reset toets op het bedieningspaneel.

Kombi Kompakt HReco Installatie Servicehandleiding

Storingscode Oorzaak Oplossing
0 Sensorfout na zelf controle Oplossing
1 Temperatuur te hoog Oplossing
2 Verwisseling S1 en S2 Oplossing
4 Geen vlamsignaal Oplossing
5 Slecht vlamsignaal Oplossing
6 Vlam detectie fout Oplossing
8 Ventilatortoerental niet juist Oplossing
10 Sensorfout S1 Oplossing
11 Sensorfout S1 Oplossing
12 Sensorfout S1 Oplossing
13 Sensorfout S1 Oplossing
14 Sensorfout S1 Oplossing
20 Sensorfout S2 Oplossing
22 Sensorfout S2 Oplossing
23 Sensorfout S2 Oplossing
24 Sensorfout S2 Oplossing
29 Gasklep relais defect Oplossing
30 Gasklep relais defect Oplossing
Handleiding bij storing