Handleiding bij storing

ThermoElegance Advance

T

Storingscode  Oorzaak  Oplossing
Defect van de motor van het gasmechanisme Oplossing
F00 Defecte temperatuurvoeler in de cv aanvoerleiding Oplossing
F01 Storing temperatuurvoeler cv-retourleiding Oplossing
F10 Defecte temperatuurvoeler in de cv aanvoerleiding Oplossing
F11 Storing temperatuurvoeler cv-retourleiding Oplossing
F20 Oververhittingsfout Oplossing
F22 Watertekort in de installatie (druk < 0,3 bar) Oplossing
F23 Maximaal temperatuurverschil tussen de voelers van aanvoer leiding en de retourleiding van de cv bereikt. Oplossing
F24 Storing in de watercirculatie Oplossing
F26 Defect van de motor van het gasmechanisme Oplossing
F27 Storing vlamdetectie Oplossing
F28 Ontstekingsfout Oplossing
F29 Vlam dooft tijdens de werking Oplossing
F32 Slechte afzuiging of aanzuiging van de lucht Oplossing
F49 Storing EBUS-spanning Oplossing
F61 Defect hoofdprint Oplossing
F62 Defect hoofdprint Oplossing
F63 Defect hoofdprint Oplossing
F64 Defect hoofdprint Oplossing
F65 Defect hoofdprint Oplossing
F67 Defect hoofdprint Oplossing
F 68 Schommeling van het signaal van de vlam Oplossing
F70 Gebruikersinterface niet compatibel met het hoofdprint Oplossing
F71 Defecte temperatuurvoeler in de uitgaande cv-leiding Oplossing
F72 Permanente temperatuurafwijking tussen de voelers in de aanvoerleiding en de retourleiding van de cv Oplossing
F73 Permanente temperatuurafwijking tussen de voelers in de aanvoerleiding en de retourleiding van de cv Oplossing
F74 Defecte waterdruksensor in de cv-installatie’ Oplossing
F76 Defecte smeltzekering Oplossing
F77 Defect van de motor van het gasmechanisme Oplossing
F83 Geen water in de installatie: geen temperatuurstijging, hoewel de brander wel brandt Oplossing
F84 Permanente temperatuurafwijking tussen de voelers in de aanvoerleiding en de retourleiding van de cv Oplossing
F85 Defect van de voelers in de aanvoer en retourleiding van de cv’ Oplossing
F86 Defect vloerverwarmingscontact Oplossing
Handleiding bij storing