ThermoElegance Advance

T

Storingscode Oorzaak Oplossing
Defect van de motor van het gasmechanisme Oplossing
F00 Defecte temperatuurvoeler in de cv aanvoerleiding Oplossing
F01 Storing temperatuurvoeler cv-retourleiding Oplossing
F10 Defecte temperatuurvoeler in de cv aanvoerleiding Oplossing
F11 Storing temperatuurvoeler cv-retourleidingOplossing
F20 OververhittingsfoutOplossing
F22 Watertekort in de installatie (druk < 0,3 bar)Oplossing
F23 Maximaal temperatuurverschil tussen de voelers van aanvoer leiding en de retourleiding van de cv bereikt.Oplossing
F24 Storing in de watercirculatieOplossing
F26 Defect van de motor van het gasmechanismeOplossing
F27 Storing vlamdetectieOplossing
F28 OntstekingsfoutOplossing
F29 Vlam dooft tijdens de werkingOplossing
F32 Slechte afzuiging of aanzuiging van de luchtOplossing
F49 Storing EBUS-spanningOplossing
F61 Defect hoofdprintOplossing
F62 Defect hoofdprintOplossing
F63 Defect hoofdprintOplossing
F64 Defect hoofdprintOplossing
F65 Defect hoofdprintOplossing
F67 Defect hoofdprintOplossing
F 68 Schommeling van het signaal van de vlamOplossing
F70 Gebruikersinterface niet compatibel met het hoofdprintOplossing
F71 Defecte temperatuurvoeler in de uitgaande cv-leidingOplossing
F72 Permanente temperatuurafwijking tussen de voelers in de aanvoerleiding en de retourleiding van de cvOplossing
F73 Permanente temperatuurafwijking tussen de voelers in de aanvoerleiding en de retourleiding van de cvOplossing
F74 Defecte waterdruksensor in de cv-installatie’Oplossing
F76 Defecte smeltzekeringOplossing
F77 Defect van de motor van het gasmechanismeOplossing
F83 Geen water in de installatie: geen temperatuurstijging, hoewel de brander wel brandtOplossing
F84 Permanente temperatuurafwijking tussen de voelers in de aanvoerleiding en de retourleiding van de cvOplossing
F85 Defect van de voelers in de aanvoer en retourleiding van de cv’Oplossing
F86 Defect vloerverwarmingscontactOplossing
Handleiding bij storing