Handleiding bij storing

F62 Storingscode AWB ThermoElegance Advance

F
 Storingscode AWB  
Storingscode: F62
Fabrikant: AWB
Apparaat: ThermoElegance Advance
Storing: F
Code: 62
Omschrijving: Defect hoofdprint.
Oorzaak: Fout bij het sluiten van de gasklep.
Oplossing:
  1. Controleer alle aansluitingen van het hoofdprint.
  2. Controleer de elektronische kaart.
  3. Controleer de productcode.
  4. Doe een “reset” van het toestel.
Handleiding bij storing