Handleiding bij storing

F71 Storingscode AWB ThermoElegance Advance

F
 Storingscode AWB  
Storingscode: F71
Fabrikant: AWB
Apparaat: ThermoElegance Advance
Storing: F
Code: 71
Omschrijving: Defecte temperatuurvoeler in de uitgaande cv-leiding.
Oorzaak: Temperatuurvoeler in de uitgaande cv-leiding uit zijn clips gekomen of defect (de temperatuur verandert niet).
Oplossing:
  1. Controleer de aansluitingen van de voeler.
  2. Controleer u ervan dat de voeler op de buis vastgeklikt is.
Handleiding bij storing