Handleiding bij storing

F76 Storingscode AWB ThermoElegance Advance

F
 Storingscode AWB  
Storingscode: F76
Fabrikant: AWB
Apparaat: ThermoElegance Advance
Storing: F
Code: 76
Omschrijving: Defecte smeltzekering.
Oorzaak: Smeltzekering ontkoppeld.
Oplossing: Controleer de aansluitingen van de smeltzekering.
Oorzaak: Smeltzekering defect.
Oplossing: Vervang de warmtewisselaar.
Handleiding bij storing