Handleiding bij storing

F68 Storingscode AWB ThermoElegance Advance

F
 Storingscode AWB  
Storingscode: F68
Fabrikant: AWB
Apparaat: ThermoElegance Advance
Storing: F
Code: 68
Omschrijving: Schommeling van het signaal van de vlam
Oorzaak: Geen gastoevoer / onvoldoende gasdebiet.
Oplossing: Controleer de gastoevoerkring (open gaskraan).
Oorzaak: Slechte regeling van het gasmechanisme.
Oplossing: Controleer de regeling van het gasmechanisme.
Oorzaak: Ontstekings- en vlamcontrole-elektrode defect.
Oplossing: Controleer de staat van de elektrode (corrosie).
Oorzaak: Defecte ontsteker.
Oplossing: Controleer de aansluitingen van de ontsteker.
Handleiding bij storing