Handleiding bij storing

F29 Storingscode AWB ThermoElegance Advance

F
 Storingscode AWB  
Storingscode: F29
Fabrikant: AWB
Apparaat: ThermoElegance Advance
Storing: F
Code: 29
Omschrijving: Vlam dooft tijdens de werking.
Oorzaak 1: Geen gastoevoer / onvoldoende gasdebiet.
Oplossing: Controleer de gastoevoerkring (open gaskraan).
Oorzaak 2: Slechte regeling van het gasmechanisme.
Oplossing: Controleer de regeling van het gasmechanisme.
Oorzaak 3: Ontstekings- en vlamcontrole-elektrode defect.
Oplossing: Controleer de staat van de elektrode (corrosie).
Oorzaak 4: Defecte ontsteker.
Oplossing: Controleer de aansluitingen van de ontsteker.
Handleiding bij storing