Handleiding bij storing

F49 Storingscode AWB ThermoElegance Advance

F
 Storingscode AWB  
Storingscode: F49
Fabrikant: AWB
Apparaat: ThermoElegance Advance
Storing: F
Code: 49
Omschrijving: Storing EBUS-spanning.
Oorzaak 1: Storing op de EBUS-lijn.
Oplossing: Controleer de belasting op de EBUS-lijn.
Oorzaak 2: Kortsluiting in de EBUS-connector.
Oplossing: Controleer de belasting op de EBUS-lijn.
Handleiding bij storing