Handleiding bij storing

F64 Storingscode AWB ThermoElegance Advance

F
 Storingscode AWB  
Storingscode: F64
Fabrikant: AWB
Apparaat: ThermoElegance Advance
Storing: F
Code: 64
Omschrijving: Defect hoofdprint.
Oorzaak: Snelle schommeling van de temperatuurvoeler van de uitgaande leiding of retourleiding verwarming.
Oplossing:
  1. Controleer alle aansluitingen van het hoofdprint.
  2. Controleer de elektronische kaart.
  3. Controleer de productcode.
  4. Doe een “reset” van het toestel.
Handleiding bij storing