Handleiding bij storing

F64 Storingscode AWB ThermoElegance Advance

F
 Storingscode AWB 
Storingscode:F64
Fabrikant:AWB
Apparaat:ThermoElegance Advance
Storing:F
Code:64
Omschrijving:Defect hoofdprint.
Oorzaak:Snelle schommeling van de temperatuurvoeler van de uitgaande leiding of retourleiding verwarming.
Oplossing:
  1. Controleer alle aansluitingen van het hoofdprint.
  2. Controleer de elektronische kaart.
  3. Controleer de productcode.
  4. Doe een “reset” van het toestel.
Handleiding bij storing