Handleiding bij storing

F84 Storingscode AWB ThermoElegance Advance

F
 Storingscode AWB  
Storingscode: F84
Fabrikant: AWB
Apparaat: ThermoElegance Advance
Storing: F
Code: 84
Omschrijving: Permanente temperatuurafwijking tussen de voelers in de aanvoerleiding en de retourleiding van de cv.
Oorzaak: Temperatuurvoelers in aanvoerleiding en de retourleiding van de cv zijn omgewisseld of ontkoppeld.
Oplossing: Controleer de aansluitingen van de temperatuurvoelers.
Oorzaak: Temperatuurvoelers defect.
Oplossing: Vervang de defecte voelers.
Handleiding bij storing