Handleiding bij storing

26 Storingscode AWB ThermoMaster 3HR

2
 Storingscode-AWB 3HR  
Storingscode: 26
Fabrikant: AWB
Apparaat: ThermoMaster 3HR
Storing: 2
Code: 6
Omschrijving: Te groot temperatuurs-verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur in cv mode.
Oorzaak: Te groot temperatuurs-verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur in cv mode.
Oplossing: Weerstand installatie te groot, bypass onvoldoende.
Onderdeel: Compleet overzicht AWB ThermoMaster 3HR
Handleiding bij storing