Handleiding bij storing

17 Storingscode AWB ThermoMaster 3HR

1
 Storingscode-AWB 3HR  
Storingscode: 17
Fabrikant: AWB
Apparaat: ThermoMaster 3HR
Storing: 1
Code: 7
Omschrijving: Onvoldoende netspanning < 170 V.
Oorzaak: Defecte zekering.
Oplossing: Controleer de ~ transformator, zekering en bedrading. Vervang de transformator indien nodig.
Oorzaak: Defecte hoofdprint.
Oplossing: Vervang hoofdprint
Onderdeel: Compleet overzicht AWB ThermoMaster 3HR
Handleiding bij storing