Remeha Avanta e1

R

Remeha Avanta e1

Bij een cv-ketel Remeha Avanta e1 storing geeft het display om en om de letter E en de code weer.

Druk 3 seconden op de R toets.

Indien de storing e1 nog op het scherm aanwezig is, moet de aard van de storing gezocht worden.

Aanvoertemperatuur > Maximale werktemperatuur:
De waterdruk en/of het waterpeil zijn te laag: controleer de waterdruk van de CV-installatie
Geen doorstroming:
Controleer de werking van de circulatiepomp van de CV-ketel. Steek een schroevendraaier in de gleuf van
de as van de circulatiepomp en draai de as meerdere malen van rechts naar links
Controleer de bedrading van de circulatiepomp
Te veel lucht: ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld is
Afwijking van de sensor van de aanvoer- of retourtemperatuur: controleer de goede werking van de sensors.
Wanneer een defecte sensor gedetecteerd is, kan de weerstand bij verschillende temperaturen gecontroleerd
worden met behulp van een multimeter met een juist meetbereik. Weerstand van de sensor 12-15 kΩ
bij 20-25°C(1)

Handleiding bij storing