Remeha Avanta e2

R

Remeha Avanta e2

Bij een cv- ketel Remeha Avanta e2 storing geeft het display om en om de letter E en de code weer.

Druk 3 seconden op de R toets.

Indien de storing nog op het scherm aanwezig is, moet de aard van de storing gezocht worden.

Storing Remeha Avanta e2: De retourtemperatuur is hoger dan de aanvoertemperatuur.

Mogelijke oorzaak:

De waterdruk is te laag:
controleer de waterdruk van de CV-installatie die op de manometer staat aangegeven.
Controleer de waterdruk.
De waterdruk moet minimaal 0,8 bar zijn.
Vul de cv-installatie bij wanneer de druk lager is dan 0,8 bar:

  1. Maak de ketel spanningsloos.
  2. Draai alle radiatorkranen van de CV-installatie open voor het vullen.
  3. Draai of klik het dopje op de ontluchter van de pomp open.
  4. Vul de CV-installatie met schoon leidingwater.
  5. Geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2 bar

Geen doorstroming:
Controleer de werking van de circulatiepomp van de CV-ketel.
Maak de ketel spanningsloos.

Steek een schroevendraaier in de gleuf van de as van de circulatiepomp en draai de as meerdere malen van rechts naar links.
Zet de ketel onder spanning.

De ketel doorloopt na inschakelen van de spanning en bij voldoende waterdruk altijd een automatisch ontluchting programma van ca. 3 minuten (Tijdens het vullen kan er lucht ontsnappen via de automatische ontluchter). Indien nodig: vul de CV-installatie bij.

Te veel lucht:
ontlucht de cv-ketel wanneer de pomp uitgeschakeld is.

Handleiding bij storing