Handleiding bij storing

Remeha Avanta e5

R

Handleiding Remeha Avanta e5

Bij een cv-ketel Remeha Avanta e5 storing geeft het display om en om de letter E en de code weer.

Druk 3 seconden op de R toets.

Indien de storing nog op het scherm aanwezig is, moet de aard van de storing gezocht worden.

Omschrijving: 5 mislukte branderstarts binnen 1 warmtevraag geen- of wegvallen van ionisatie

Storing geen ontstekingsvonk Remeha Avanta e5:

Bekabeling ontstekingstrafo

 1. controleer de bekabeling van de ontstekingstrafo.

De ontstekingskabel is aan de ontstekingselektrode bevestigd en mag dus niet verwijderd worden.

Ionisatie- / ontstekingselektrode

 1.  Controleer de ionisatie- / ontstekingselektrode op witte oxidehuid (deze met een schuurpapiertje schoonkrabben).
 2.  Hebben de pennen de originele vorm en is de afstand tussen de twee uiteinden van de pennen tussen de 3 en 4 mm).

Doorslag naar massa / aarde ( Ionisatiestroom )

 1. Druk drie keer op de plustoets.
 2. Op het scherm verschijnen afwisselend FL en de actuele ionisatiestroom in μA.
 3. De waarde moet tussen de 3 en 9μA zijn.

Tip: Voor het controleren van de ionisatiestroom hebt je geen meter nodig. Reinig of vervang de ionisatie-/ontstekingselektrode, wanneer de waarde lager is dan 3 µA.

Conditie van het branderdek

 1. Controleer de aansluiting van de rookgasafvoer en de luchttoevoer op conditie en dichtheid.

Aarding:

 1. Controleer met behulp van een multimeter of aardetester is het eenvoudig te controleren of het aardecontact daadwerkelijk is aangesloten op de aarde.

Aansturing SU print

 1. Controleer de aansluiting X1 op de Remeha Avanta brander automaat.

Storing wel ontstekingsvonk maar geen vlamvorming Remeha Avanta e5:

 1. Ontlucht de gasleiding
 2.  Controleer of de gaskraan goed geopend is
 3. Staat de gaskraan haaks op de leiding, dan is de gaskraan gesloten.
 4. Controleer de gasaanvoerdruk
 5. Controleer correcte werking en afstelling gasblok
 6. Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping
 7. Controleer de bekabeling van het gasblok
 8. Defecte aansturing SU print

Storing wel vlam maar geen of onvoldoende ionisatie Remeha Avanta e5:

 1. Controleer of de gaskraan goed geopend is
 2. Controleer de gasaanvoerdruk
 3. Controleer ionisatie- / ontstekingselektrode
 4. Controleer aarding
 5. Controleer de bekabeling ionisatie- /ontstekingselektrode

Artikelnummers onderhoudsset Remeha Avanta e5:
– 7619081 – tot en met serienummer 0615901370720.
– 7619082 – vanaf serienummer 0616301382100.

Handleiding bij storing