Handleiding bij storing

Remeha Avanta e9

R

Remeha Avanta e9

Bij een cv-ketel Remeha Avanta e9 storing geeft het display om en om de letter E en de code weer.

  • Druk 3 seconden op de R toets.

Indien de storing nog op het scherm aanwezig is, moet de aard van de storing gezocht worden.

Omschrijving: Geen water in ketel

Reden: Waterdruk of waterpeil te laag
Oplossing: Controleer waterdruk, aanwezigheid van lekkages, expansievat

Reden: Waterdrukschakelaar defect
Oplossing: Vervang de waterdrukschakelaar

Handleiding bij storing