Cv-ketel storing Remeha Tzerra 3

C

‘Storingscode 3 (3-maal rood signaal)’ ‘Ontstekingsfout’

Omschrijving: Ontstekingsfout

Reden: Geen ontstekingsvonk
Oplossing: De bedrading controleren

Reden: Wel ontstekingsvonk maar geen open vlam
Oplossing: Controleer doorslag naar massa / aarde

Reden: Wel vlam maar geen of onvoldoende ionisatie
Oplossing: Controleer de conditie van het branderdek
Oplossing: Controleer aarding
Oplossing: Controleer of de gaskraan goed geopend is
Oplossing: Controleer de gasaanvoerdruk
Oplossing: Ontlucht de gasleiding
Oplossing: Controleer correcte werking en afstelling gasblok
Oplossing: Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping
Oplossing: Vervang de ionisatie-/ ontstekingselektrode

Handleiding bij storing