Cv-ketel storing Remeha Tzerra 4

C

Omschrijving: Ventilatorfout

Reden: Externe trek over de ketel
Oplossing: Controleer de goede trek ter hoogte van de aansluiting op de schoorsteen

Reden: Defecte gas/lucht-eenheid
Oplossing: Vervang de gas/lucht-eenheid

Handleiding bij storing