Handleiding bij storing

23 storingscode Intergas Kombi Kompakt HRE A

2
Storingscode Kombi Kompakt HRE A  
Storingscode: 23
Fabrikant: Intergas
Apparaat: Kombi Kompakt HRE A
Omschrijving: Sensorfout S2.
Oorzaak: Sensorfout S2.
Oplossing: Controleer bedrading op breuk.

Vervang S2.

Ntc warmtewissel kompakt (ntc 1 + 2) 200117

Ntc warmtewissel kompakt (ntc 1 + 2)

Handleiding bij storing