Handleiding bij storing

EcoTEC Exclusief

E
Storingscode Oorzaak Oplossing
 CON  Geen communicatie met de elektronica Oplossing
 F.0  Onderbreking aanvoervoeler Oplossing
 F.1  Onderbreking retourvoeler Oplossing
 F.2  Onderbreking NTC-tapwater Oplossing
 F.3  Onderbreking boiler-/warmstarttemperatuurvoeler Oplossing
 F.5  Onderbreking rookgassensor buiten Oplossing
 F.6  Onderbreking rookgassensor binnen Oplossing
 F.12  Kortsluiting bij uitstroomtemperatuurvoeler WW (NTC) Oplossing
 F.13  Kortsluiting warmestartvoeler Oplossing
 F.20  Max. temperatuurbegrenzer Oplossing
 F.22  Droogkookbeveiliging Oplossing
 F.23  Watergebrek Oplossing
 F.24  Watergebrek Oplossing
 F.26  Gasklep stappenmotor stroom niet plausibel Oplossing
 F.27  Foute ionisatiemeting Oplossing
 F.28  Geen ontsteking tijdens opstarten Oplossing
 F.29  Geen herontsteking Oplossing
F.32  Luchtzijdige vorstbeveiliging toerental ventilator niet juist Oplossing
 F.33  Luchtdrukschakelaar schakelt niet Oplossing
 F.36  Ontsnappend rookgas gedetecteerd (alleen atmoTEC) Oplossing
 F.37  Toerentalafwijking tijdens werking Oplossing
 F.38  Kortsluiting ventilator Oplossing
 F.41  Start proefprogramma Oplossing
 F.49  Te lage spanning op eBUS Oplossing
 F.61  Gasmagneetventielaansluiting defect Oplossing
 F.62  Gasmagneetventielen sluiten niet goed Oplossing
 F.63  EEPROM defect Oplossing
 F.64  NTC-voeler /elektronicafoutmetin Oplossing
 F.65  Temperatuur in elektronica te hoog Oplossing
F.67  Ionisatie ingangssignaal ligt buiten de grenzen van 0-5 V Oplossing
 F.70  Geen geldige herkenning van elektronica Oplossing
 F.71  Aanvoervoeler meet constante waarde tijdens branden Oplossing
 F.72  Foutmelding van aanvoer- en of retourvoeler Oplossing
 F.73  Druksensor of driewegklepkabel defect Oplossing
 F.74  Druksensorkabel defect Oplossing
F.75  Bij inschakelen pomp wordt geen druksprong gemeten Oplossing
Handleiding bij storing